Monthly Archives: Listopad 2018

Dlaczego warto oddawać miedź do skupu złomu?

Producenci różnorodnych wyrobów metalowych coraz częściej korzystają z surowców pozyskanych z recyklingu. Wynika to nie tylko z faktu, iż proces wydobycia metali jest dość kosztowny, ale również ze względów ekologicznych, gdyż współcześnie coraz bardziej dąży się do maksymalnego wykorzystania wszelkich generowanych w przemyśle odpadów. Z punktu widzenia recyklingu szczególnie cennym tworzywem jest miedź. W tym…
Read more

Znaczenie skupu złomu dla ekologii

Recykling metalu stanowi obecnie jeden z najistotniejszych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Za sprawą skupów złomu możliwe jest pozyskiwanie, gromadzenie w odpowiednich warunkach, a następnie ponownego wykorzystanie odpadów metalowych. Jest to nie tylko korzystne dla gospodarki, ale przede wszystkim kluczowe dla ekologii, ponieważ odpady metalowe są bardzo szkodliwe dla naturalnych ekosystemów. (więcej…)
Read more