Dlaczego warto oddawać miedź do skupu złomu?

Producenci różnorodnych wyrobów metalowych coraz częściej korzystają z surowców pozyskanych z recyklingu. Wynika to nie tylko z faktu, iż proces wydobycia metali jest dość kosztowny, ale również ze względów ekologicznych, gdyż współcześnie coraz bardziej dąży się do maksymalnego wykorzystania wszelkich generowanych w przemyśle odpadów. Z punktu widzenia recyklingu szczególnie cennym tworzywem jest miedź. W tym artykule podpowiemy, dlaczego warto oddawać miedź na złom i gdzie znajdują zastosowanie metale z recyklingu.

Duże zapotrzebowanie na metale z odzysku

Zapotrzebowanie na metale z odzysku stale wzrasta. Recykling pozwala na generowanie cennych odpadów, a następnie ich przetwarzanie na surowce wtórne i wykorzystywanie w przemyśle. Dzięki temu można ograniczyć wydobycie metalu, a ceny surowców utrzymują się na przystępnym poziomie. Najbardziej jednak zyskuje na tym środowisko naturalne, gdyż z jednej strony podczas procesów wydobywczych dochodzi do niszczenia przyrody, a z drugiej strony bez recyklingu większość odpadów zalegałaby bezproduktywnie na wysypiskach.

Recykling metalu nie byłyby jednak możliwy bez skupów złomów, takich jak firma Delta, która odpowiedzialna jest za pozyskiwanie metali kolorowych, w tym również miedzi.

Miedź do recyklingu

Miedź można w 100% poddać recyklingowi. I co ważne, podczas procesów przetwórczych metal ten nie traci swoich właściwości czy jakości. Obok żelaza i aluminium jest to trzeci najczęściej odzyskiwany metal. Nawet połowa między wykorzystywanej w Europie pochodzi właśnie z recyklingu.

Sam proces przetwarzania miedzi składa się z kilku etapów. Najpierw niezbędne jest wytopienie złomu w piecu, a następnie przelewany do różnych form. Złom niskiej czystości przed topieniem poddawany jest elektrorafinacji w kąpieli kwasu siarkowego. Podczas recyklingu miedzi zużywa się znacznie mniej energii niż przy wydobywaniu tego metalu. Niższe są też koszty jej pozyskania. W związku z tym warto oddać niepotrzebną miedź do skupu złomu.

Gdzie stosowana jest miedź z recyklingu?

Jak już zostało wspomniane, miedź z recyklingu cechuje się taką samą jakością jak wydobyty surowiec, więc znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Najczęściej używana jest w przemyśle budowlanym. Używana jest do pokrywania dachów i obróbek blacharskich. Wykonuje się z niej także rynny, rury spustowe, iglice, kopuły i ich sklepienia. W nowoczesnych budynkach robi się z niej okładziny ścienne. Z miedzi wykonuje się instalacje grzewcze, sanitarne, chłodzące i sanitarne. Bardzo często występuje też w urządzeniach elektrycznych.

No Comments Yet.

Leave a comment