Sprzedaż główki, środnika oraz stopy z szyn kolejowych