Normy

   Złom wsadowy 

 

Rodzaj i
klasa wg
PN-85
/H-15000
Postać Wymiary max
[mm]
Zanieczyśzczenia
[%]
Nazwa potoczna
W1 Złom kawałkowy z przeróbki
plastycznej
grubość ścianki > 6 mm
1000x500x500 niemetal. <2 średni
W2 Złom kawałkowy poamortyz.
(taśmy, druty, pręty)
grubość ścianki > 4 mm
1000x500x500 niemetal. <2 lekki
W3 Złom kawałkowy bez wiórów i
innych odcinków
grubość ścianki > 8 mm
300x300x200 niemetal. <1,5 ciężki
W4 Złom kawałkowy jednolity
grubość ścianki > 10 mm
300x300x200 niemetal. <1 niebieski gruby
W5 Złom kawałkowy jednolity
grubość ścianki > 10 mm
1000x500x500 brak niebieski gruby
W6 Złom kawałkowy bez wiórów i
innych odcinków
grubość ścianki > 6 mm
500x300x200 niemetal. <1,5 średni
W7 Złom kawałkowy bez drutów
grubość ścianki > 7 mm
1000x500x500 niemetal. <1,5 średni
W8 Złom kawałkowy krótko cięty z
odcinkami rur
1000x500x500 niemetal. <1,5 prasonożyca, prasa
W9 Paczki mechaniczne prasowane
z blach, taśm itd.
2000x1000x800 niemetal. <3 paczki
W10 Paczki mechaniczne prasowane
z blach, taśm itd.
600x500x300 niemetal. <2 paczki
W11 Paczki mechaniczne prasowane
z blach, taśm itd.
1500x800x800 niemetal. <3 paczki
W12 Brykiety z wiórów - niemetal. <3 brykiety
W13 Wióry luzem i złom drobny dł.< 150 niemetal. <3 wióry
W14 Odpady powstające w hali
odlweniczej nie wym. przerobu
1200x250x250 niemetal. <5 skrzepy
W15 Skrzepy stalowe przerobione
mechanicznie
< 800 żużel <10 skrzepy
W16 Złom wielkopiecowy obejmujący
kawałki i wióry
150x150x150 niemetal. <1,5 wielkopiecowy
W17 Liny stalowe różne niemetal. <3 liny
złom strzępiony Złom postrzępiony < 200 brak strzępy

 

Złom niewsadowy 

 

Rodzaj i
klasa wg
PN-85
/H-15000
Postać Wymiary max
[mm]
Zanieczyśzczenia
[%]
Nazwa potoczna
N1 blachy
ruru
taśmy i inne
2000x1200x1000 niemetal. i
inne
< 2
lekki
N2 blachy
ruru
taśmy i inne
2000x1200x1000 niemetal.
i inne
< 2
średni
N4 wióry długie i skłębione - < 2 wióry
N5 konstrukcje, profile, rury do cięcia 5000x700x700 < 1,5 ciężki
N6 szyny - < 1 szyny
N7 złom wielkogabarytowy - < 2 ciężki
N10 niesort - do oceny lekki