Jaka jest klasyfikacja złomu?

Rosnące naciski na kwestie związane z ochroną środowiska i klimatu sprawiają, że zwiększa się zainteresowanie ponownym wykorzystywaniem różnych surowców. Szczególną popularnością cieszy się recykling rozmaitych gatunków metali, które są skupowane, a następnie przerabiane na nowe wyroby. Sprzyja to nie tylko ekologii, ale także daje wymierne korzyści ekonomiczne, ponieważ proces ten oznacza ograniczenie liczby odpadów, jakie trzeba składować, a także powoduje niższe koszty aniżeli tradycyjne wydobycie i przetop rud. Powszechnie stosuje się już nie tylko skup złomu stalowego, ale także w ten sam sposób pozyskuje inne metale żelazne i nieżelazne. Przekonajmy się, co może trafić do ponownego wykorzystania i na jakich zasadach dzielimy złom.

Jak dzieli się złom?

Podstawą do podziału złomu i jego grupowania jest rodzaj metalu, z jakiego jest zrobiony konkretny element. W grę wchodzą tu metale żelazne, a więc zależnie od zawartości węgla i żelaza żeliwo, staliwo i stal, jak również metale nieżelazne. W tej grupie znajdą się przede wszystkim stopy aluminium oraz miedź czysta i jej stopy m.in. mosiądze, brązy czy miedzionikle. Wartościowe są też inne metale kolorowe poza miedzią i aluminium, w tym np. nikiel cyna albo metale szlachetne, zwłaszcza pozyskiwane z katalizatorów pallad, platyna i rod. Warto jednak pamiętać, że jeśli chodzi o stal, podział jest bardziej złożony.

Jak dzieli się złom stalowy?

Złom stalowy można podzielić na różne grupy w zależności od konkretnego gatunku, a więc wedle zawartości poszczególnych pierwiastków stopowych, a także złom wsadowy oraz niewsadowy. Złom wsadowy to aż 17 kategorii (od W1 do W17) o określonym pochodzeniu np. materiał ze zdemontowanych maszyn i konstrukcji, a także formie m.in. jako pręty, taśmy lub druty oraz parametrach wielkościowych – grubości i rozmiarach, jak również poziomie zanieczyszczeń. Złom niewsadowy to 10 kategorii od N1 do N10. Klasa N1 to blachy, rury i taśmy o wielkości do 2000 × 1200 × 1000 mm oraz zawartości zanieczyszczeń poniżej 2%, a N10 to tzw. niesort.