Usługi załadunkowe

Delta posiada maszyny załadowcze, które umożliwiają świadczenie usług załadunkowych złomów oraz towarów luzem nawet w trudno dostępnych miejscach.

 

Maszyna podnosząca złom