Dotacje

flaga unii europejskiej

loga

DELTA SPÓŁKA JAWNA JANKOWSKI PLUCINSKI ZAWADA realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla działania: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Wdrożenie własnej technologii efektywnego recyklingu odpadowych poużytkowych szyn kolejowych

Przedmiotem projektu jest wdrożenie własnej technologii umożliwiającej wytworzenie kul mielniczych w procesie walcowania. W wyniku realizacji projektu powstanie nowa usługa efektywnego recyklingu odpadowych szyn kolejowych. Kule wytwarzane będą zarówno ze stopy szyny jak i główki szyny.
Realizacja przedmiotowego projektu będzie stanowiła rozwinięcie dotychczasowej działalności Spółki (branżowo powiązanej z przedmiotem projektu), zarówno w zakresie działalności, jak i nowych procesów. W ramach realizacji projektu zostanie wytworzona niezbędna infrastruktura w szczególności ciąg technologiczny.  

 

Wydatki ogółem: 6 880 000,00PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 408 000,00PLN


 

unia europejska banner