Skąd odzyskiwać miedź?

Odzyskiwanie metali jest niezwykle popularne i prowadzone zarówno jeżeli chodzi o rozmaite stopy stali, jak i metale nieżelazne. Ich recykling okazuje się korzystny dla wszystkich zaangażowanych w ten proces podmiotów od osoby przynoszącej cenny materiał do skupu złomu miedzi czy aluminium aż po firmy, które zajmują się jego przetwarzaniem. Warto pamiętać także o tym, że pozyskiwanie surowców wtórnych w znacznym stopniu odciąża środowisko naturalne, nie jest bowiem wówczas potrzebne ani degradujące przyrodę wydobycie, ani energochłonne przerabianie rudy i jej transport. Przekonajmy się, dlaczego miedź jest tak ważna i sprawdźmy, co może być jej źródłem.

Co trzeba wiedzieć o miedzi?

Miedź to metal, który wykazuje unikalne właściwości w wielu obszarach. Do jego najważniejszych cech należy niska podatność na korozję oraz zdolność do samoczynnego pokrywania się tlenkiem zapobiegającym dalszemu niszczeniu powierzchni. Równie istotne okaże się doskonałe przewodnictwo prądu przejawiające się znikomym oporem, a więc małymi stratami napięcia. Miedź jest też nieoceniona tam, gdzie liczy się możliwość sprawnego przekazywania ciepła m.in. w systemach chłodzenia i ogrzewania. Należy też pamiętać, że miedź jest kluczowym składnikiem istotnych i użytecznych stopów, jakimi są brązy, mosiądze oraz miedzionikle.

Z jakich źródeł pozyskuje się złom miedziany?

Miedź może być odzyskiwana ze starych rur służących do przesyłu wody oraz z systemów centralnego ogrzewania wymontowywanych w czasie rozbiórek i remontów. Jej źródłem mogą być kable elektryczne oraz uzwojenia silników i prądnic, a także rozmaite cewki bądź inne części układów elektrycznych i elektronicznych. Miedź można też znaleźć w przemysłowych układach chłodzenia i ich wymiennikach ciepła oraz wielu maszynach i urządzeniach. Blachę miedzianą stosuje się również często jako pokrycia dachów oraz części sprzętu laboratoryjnego.